Waar bent u naar op zoek?

Dr. Bart Wallet houdt Sjoellezing over Joden in naoorlogs Nederland

17-03-2022

Op uitnodiging van de Vrienden van Museum Sjoel Elburg verzorgt dr. Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam, op donderdag 24 maart DV een Sjoellezing over ‘Na de bevrijding: Joden in naoorlogs Nederland’. In deze lezing vertelt prof. Wallet over de situatie van overlevende Joden in de naoorlogse tijd. Zij zagen zich geconfronteerd met de stroperige Nederlandse bureaucratie, het lange en vaak vergeefse wachten op familieleden en het voortlevende antisemitisme. Desondanks bloeide het Joodse gemeenschapsleven weer voorzichtig op, gekenmerkt door een grote diversiteit. Wallet licht toe hoe de Nederlandse Joden zich na de oorlog tot de Nederlandse samenleving verhielden, hoe zij relaties opbouwden met Joodse gemeenschappen, zowel in Israël als elders in de wereld. De Sjoellezing is in de Ichthuskerk te Elburg (Vrijheidsstraat 1) en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, na afloop wordt een collecte gehouden.