Waar bent u naar op zoek?

Dr. Bouter: Ambt is voor de man

20-02-2012

Anno 2012 publiceert de Gereformeerde Bond een brochure met de boodschap: het ambt is niet voor de vrouw. Geen verhaal dat typisch bij het algemene denken van vandaag aansluit. Toch kunnen we niets anders bedenken, zegt auteur dr. P.F. Bouter.

Met Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen wil het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond het gesprek aangaan over de verhouding man, vrouw en ambt, zegt dr. Bouter, hervormd predikant in Bodegraven en sinds 2008 lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. ‘We hopen met deze brochure niet het minst gemeenten te helpen waar dit punt in bespreking is of was.

Ik ben me ervan bewust dat onze boodschap anno 2012 vervreemdend kan zijn. In de maatschappij zijn man en vrouw gelijk en functioneren beiden op alle mogelijke posten, maar zodra je de drempel van de kerk over bent, heeft de man een andere taak en roeping dan de vrouw. Dat lijkt discriminatie. De vraag is dan: moet je de vervreemding opheffen door je aan te passen of juist door jouw overtuiging uit te dragen en deze zo goed mogelijk uit te leggen, omdat het evangelie anders is?’

Dr. Bouter: ‘Sinds enkele decennia klinken wereldwijd in kerken van zowel gereformeerde als evangelicale kleur stemmen om de vrouw tot het ambt toe te laten. Ze willen beslist vasthouden aan het gezag van de heilige Schrift als Woord van God, maar komen door een andere uitleg van de Bijbel toch uit bij de vrouwelijke ambtsdrager. Daarom besteden we in de brochure veel aandacht aan de vraag naar de juiste bijbeluitleg.’