Waar bent u naar op zoek?

Dr. C. van Sliedregt 50 jaar predikant

Dr. Van Sliedregt
Door: Dr. Van Sliedregt
20-04-2023

Op zondag 23 april is het vijftig jaar geleden dat Cornelis van Sliedregt, geboren op 19 augustus 1945 in Bleskensgraaf, in het ambt van predikant werd bevestigd in zijn eerste gemeente, Oude-Tonge. Vanuit deze gemeente vertrok hij in 1977 naar Wapenveld. Vervolgens diende hij de gemeenten van Katwijk aan

Zee (1981), Scherpenzeel (1987), Nunspeet (1993) en van 2010 tot 2015 in deeltijd die van Soest ( Johanneskerk). Ds. Van Sliedregt ging op zeventigjarige leeftijd met emeritaat. Classis, synode en visitatie hadden zijn aandacht.

Dr. Van Sliedregt was van 2003 tot 2015 voorzitter van het bestuur van de Theologische Hogeschool vanwege de GB. Hij was van 2008 tot 2020 voorzitter van het bestuur van de Willem de Zwijgerstichting. Ook was hij docent aan de Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden. Hij promoveerde in 1996 op de studie Calvijns opvolger Theodorus Beza. Van zijn hand verschenen tevens andere publicaties. Dr. Van Sliedregt woont in Nunspeet, waar hij nog enig pastoraal werk doet.

Dr. Van Sliedregt
Dr. Van Sliedregt