Waar bent u naar op zoek?

Dr. E.E. Bouter neemt afscheid van Hendrik-Ido-Ambacht

20-10-2022

Dr. E.E. Bouter heeft op zondag 9 oktober afscheid genomen van de hervormde gemeente te Hendrik- Ido-Ambacht (wijk Elim). Hij preekte over Mattheüs 13:58. Anders dan in Nazareth mag er in Elim wél geloof zijn in Christus. Velen zijn Hem hartelijk toegewijd en volgen Hem na. Veel zegen mochten we ontvangen, zelfs wonderen hebben we gezien. Maar er is ook ongeloof. Ongeloof dat de Heilige Geest ons leidt, waardoor we ons daaraan soms moeilijk overgeven. Ds. Bouter spitst dit toe op de zwakste schakel in de gemeente: de predikant, die als een herder leidt, die als profeet soms tegenover ons staat. Als er iets tussen u en hem in komt te staan, verdwijnt de zegen. Dat gebeurt helaas ook.

Een predikant wordt veelal in geloof en overgave aan de leiding van Gods Geest beroepen en ontvangen. Maar als hij niet aan onze verwachtingen voldoet, wordt dat geloof beproefd, ongeloof wringt zich ertussen. Christus kan dan weinig krachten doen. In de kerk gaat het echter niet om comfort, wij moeten als zondige mensen gered worden, daar zijn soms harde woorden voor nodig.

In Zijn genade en wijsheid schenkt God aan de gemeente in de loop van de jaren heel verschillende predikanten. Zij schilderen elk in hun eigen kleur van het palet van Christus en door hun bediening leidt de Heere de gemeente tot volwassenheid in het geloof. Straks komt er weer een nieuwe gids om u rond te leiden in de onpeilbare diepten Gods. Bidt tot God en oefen uzelf in vertrouwen op Zijn leiding. En als u eenmaal in zult gaan in Gods heerlijkheid, zult u ontdekken dat elke predikant nog ver onder de maat gebleven is.

Na de dienst werd dr. Bouter toegesproken door ouderling A.C. Hagendijk, voorzitter van de kerkenraad. De gemeente zong de predikant toe met lied 358 uit Weerklank: ‘God zij met u, elke dag en nacht’. De predikant sprak vervolgens een kort dankwoord uit.

Dr. Bouter diende de wijkgemeente Elim sinds 26 augustus 2018. Hij zet zijn bediening voort als ambulant predikant in de Protestantse Kerk en zal zich daarnaast met studie bezighouden.