Waar bent u naar op zoek?

Dr. F. van den Bosch doet intrede in Huizen

29-04-2021

Dr. F. van den Bosch is zondagmorgen 18 april verbonden als predikant aan de hervormde gemeente Huizen, wijkgemeente Meentkerk. De wijkgemeente Meentkerk was na het vertrek van ds. B.E. Weerd naar Papendrecht ruim 2,5 jaar vacant. De bevestiging vond plaats in de Meentkerk door dr. G.C. Vreugdenhil uit Gouda. De schriftlezing

Alleen door een leven op God gericht kom je als mens tot je bestemming. Geloven is niet alleen een kenniswoord of een doewoord maar in de eerste plaats een relatiewoord. Geloof omsluit heel ons leven. Geloof op God gericht, Hem heel je leven toevertrouwen, daar gaat het om. Maar net zoals er in de tijd van Petrus gevaar was terug te zakken in het oude, op andere goden gerichte geloof, is er bij ons gevaar terug te vallen als het geloven meer om jezelf gaat draaien. Wij mogen elkaar er daarom op blijven aanspreken ons geloof en onze hoop te richten op God, Die Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt. Het is de zekerheid van de opstanding die hoop geeft. Wat deze hoop betekent, dat mogen we ontdekken in vooren tegenspoed. Als wijkgemeente en als wijkpredikant staan we voor een nieuwe fase; een nieuwe weg waarin we samen mogen optrekken met ons geloof en onze hoop op God gericht.

Ds. Van den Bosch en zijn gezin werden welkom geheten en toegesproken door de voorzitters van de algemene kerkenraad, M. Wiesenekker, en van de wijkkerkenraad, J.P. Wiesenekker. Hierna werden dr. en mevr. Van den Bosch toegezongen door enkele gemeenteleden. Gelijktijdig werd hierbij een mozaïekweergave van online deelnemende gemeente‑ leden getoond om dr. Van den Bosch te laten zien dat hij omringd werd door veel meer gemeenteleden dan alleen de dertig aanwezigen in de kerk. Ds. Van den Bosch, die de voorbije jaren de hervormde gemeente van Katwijk aan Zee diende, sprak ten slotte een dankwoord uit.