Waar bent u naar op zoek?

dr. G.J. van Beusekom 1949-2022

ds. H. Roseboom
Door: ds. H. Roseboom
13-10-2022

Op verzoek van Gijsbert stonden we tijdens de rouwdienst stil bij het pelgrimslied Psalm 130. In meerdere opzichten voelde hij zich een pelgrim. In Poederoijen geboren, maar waar was hij opgegroeid? Daar was geen antwoord op te geven. Zijn vader was her en der in het land in verschillende plaatsen hoofd van de school of leraar in het voortgezet onderwijs. Het gezin verhuisde mee.

Zelf heeft hij ook enkele gemeenten verspreid over het land gediend: Jaarsveld in de provincie Utrecht, Oostwold-Oldambt in Groningen, Leeuwarden in Friesland en Zuidwolde in Drenthe. Na zijn vervroegd emeritaat vanwege een burn-out nog een paar jaar Westerbroek in Groningen. De ernstige ziekte van hun zoon in Utrecht bracht hen in Bilthoven, om er voor hem te zijn. Zo waren Pia en Gijsbert er eveneens voor de andere kinderen in crisisperioden. Na een pelgrimstocht is hij op Gods roepstem op 28 september thuisgekomen in Gods huis, in ’t Vaderland.

De kerk dienen met een rijke boodschap

Zijn geloofsleven kon hij niet beter verwoorden dan met de inhoud van Psalm 130. Een boodschap van zonde en genade. Dat kwam al naar voren tijdens de intrededienst in zijn eerste gemeente, Jaarsveld. Met Luther had hij de liefde voor deze psalm gemeenschappelijk. Daarom las en bestudeerde hij graag de werken van Luther en later ook van Bonhoeffer. Die boodschap moest niet alleen in de bijbelgordel verkondigd worden, maar ook in andere delen van het land. Niet altijd hebben anderen hem daarin goed begrepen. Voor Pia was ’t aanvankelijk wel een cultuurschok in gemeenten te komen met een andere invulling van de eredienst, maar ze merkte dat God ook daar die boodschap zegende. Gijsbert voelde zich bovendien verantwoordelijk voor het werk in breder verband van de kerk. Hij was voorzitter van de classicale zendingscommissie, lid van de provinciale diaconale commissie Groningen, initiatiefnemer van de cursus theologische vorming van gemeenteleden Groningen-Onstwedde, bestuurslid van de IZB, voorzitter van de classicale commissie Kerk & Israël, lid commissie opzicht en tucht en niet in de laatste plaats voorzitter van de classis. Daarin kwam zijn liefde voor de kerk en de dienst van God tot uiting.

Hoogte- en dieptepunten

Vele jaren hebben wij met elkaar contact gehad. Pia deed indertijd dezelfde opleiding als mijn vrouw, Klara. Samen hebben zij in Veenendaal onder hetzelfde schoolbestuur gewerkt. Gijsbert en ik begonnen in 1972 met de studie theologie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht, na onze huwelijken reisden we samen naar de Uithof, volgden we samen de cursus Pedagogiek, Didaktiek en Psychologie, liepen we op enkele scholen voor voortgezet en hoger beroepsonderwijs stage. We werden beiden kort na elkaar in het jaar 1977 in het ambt van predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk bevestigd.

Later werkten we dicht bij elkaar: hij in Zuidwolde en ik in Hollandscheveld. Lief en leed hebben we samen gedeeld. Met name de laatste jaren: ziekte bij zoon Jan Willem, een herseninfarct bij Pia en in 2016 blaaskanker gediagnosticeerd bij Gijsbert. Ze leefden de laatste jaren tussen hoop en vrees. Er is uit de diepten tot God geroepen en God was erbij. Naast deze dieptepunten waren er ook hoogtepunten gedurende die periode: de huwelijken van drie kinderen, geboorten van twee kleinkinderen, een veertigjarig ambtsjubileum mogen herdenken in Jaarsveld, het 45-jarig predikantschap nog mogen beleven. Als een toegift heeft hij het ervaren de hervormde wijkgemeente De Ark te Bilthoven als consulent te mogen dienen met pastoraal werk, het geven van belijdeniscatechisatie, het bedienen van de heilige doop en het heilig avondmaal. De laatste keer op 21 maart jl. met pijnstillers in zijn togazak. Dat zou zijn laatste dienst zijn. In juni werd hij in het hospice Koriander te Bosch en Duin opgenomen, waar hij liefdevol verpleegd werd.

Begin en einde

In Jaarsveld is zijn ambtelijke dienst begonnen en daar werd door Gods leiding ook de rouwdienst gehouden en vond de teraardebestelling plaats. De dienaar van het Goddelijke Woord is begraven, maar de bediening van dat Woord niet en deze zal nog vrucht dragen. Van harte wensen we zijn zeer geliefde vrouw Pia, zijn lieve kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in de Heere toe en een leven van de boodschap die man en vader verkondigd heeft.

ds. H. Roseboom
ds. H. Roseboom