Waar bent u naar op zoek?

Dr. G.J. van Beusekom 45 jaar predikant

15-09-2022

Vijfenveertig jaar geleden kreeg de hervormde gemeente van Jaarsveld kand. G.J. van Beusekom uit Veenendaal als predikant. Sinds de gemeente daar in 1589 was gesticht, was hij de 28e kandidaat die er begon. Gijsbert Jacobus van Beusekom is op 8 september 1949 in Aalst-Poederoijen geboren. In 1972 ging hij in Utrecht studeren. Na Jaarsveld diende ds. Van Beusekom in nog drie gemeenten, alle in het Noorden van het land: Oostwold (classis Groningen), Leeuwarden en van 1996 tot zijn emeritaat in 2010 Zuidwolde (Drenthe). Na zijn emeritaat heeft ds. Van Beusekom pastorale steun verleend in Westerbroek en daarna is hij in Bilthoven gaan wonen, waar hij zo lang zijn gezondheid dit toeliet, voor wijkgemeente De Ark veel betekende. Voor de cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden schreef hij een inleiding op het Oude Testament.