Waar bent u naar op zoek?

Dr. G. van Zanden doet intrede in Katwijk

27-01-2022

‘Sion, loof met dankb’re stem…’ Die lofzang klonk zondagmorgen 23 januari in de Oude kerk op de Katwijkse Boulevard als aanvangslied van de bevestigingsdienst waarin dr. G. van Zanden verbonden werd aan wijkgemeente Sion. Zijn oud-collega op Urk ds. J. Tadema leidde de dienst. De tekst voor de preek was 1 Korinthe 9:16. Veel kan het zicht op Jezus vertroebelen, secularisatie zoals in Korinthe of verdeeldheid, maar het gaat erom dat we niemand zien dan Jezus alleen. ‘Wee mij, als ik dit Evangelie niet verkondig!’ Zo werd ds. Van Zanden bevestigd.

’s Middags deed hij intrede, ook in de Oude kerk. Hij preekte vanuit 1 Korinthe 4:21: ‘Wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toe komen, of in liefde en in een geest van zachtmoedigheid?’ Thema was ‘De komst van Paulus naar Korinthe.’ De christenen in Korinthe hadden hun voorkeuren: Paulus, Apollos, Petrus, Timotheüs. Paulus zegt dat

ze daarmee moeten breken. Het gaat niet om wíe ze zijn maar om wát ze zeggen. Niet praten over dominees, maar voor hen bid

den. De roede is als de stok en staf van een goede herder. Soms is een tikje nodig om een schaap voor de afgrond te behoeden. ‘En herders, blijven wij staande als de grote verdrukking komt?’ Wat de Heere wil, is het belangrijkst. Hij zoekt ons heil. Al zitten we nog zo ondergesneeuwd, Hij baant Zich een weg naar ons toe en terug hoeven we alleen te volgen. Achter Hem aan! Uit de duisternis naar Zijn wonderbaar licht.

Na de preek werd ds. Van Zanden toegesproken door burgemeester C.L. Visser, door de preses van de algemene kerkenraad, ouderling J. van der Plas, ook namens het ministerie van predikanten, de classis en de hervormde gemeente Katwijk en door ouderling D. van der Plas namens wijkgemeente Sion en kerkenraad. Hij schetste de wonderlijke leiding van God met predikant en beroepingscommissie, voor elkaar volslagen onbekenden, maar toch kruisten hun wegen elkaar en was er direct geestelijke herkenning.

Tot slot zong de gemeente ds. en mw. Van Zanden met hun kinderen de bede van Psalm 119:3 toe: ‘Och, schonk Gij hem de hulp van Uwe Geest!’