Waar bent u naar op zoek?

Dr. H. de Leede 45 jaar predikant

06-01-2022

In de hervormde gemeente van Twijzelerheide begon ds. H. de Leede uit Amersfoort op zaterdag 8 januari 1977 zijn predikantschap, 45 jaar geleden. Daarna diende hij de gemeente van Emmeloord. Van 1988 tot 1994 was ds. De Leede missionair predikant voor het vormingswerk van de IZB, van 1994 tot 2010 rector van het Theologisch Seminarium Hydepark in Doorn. De laatste jaren voor zijn emeritaat in 2015 was hij universitair docent aan de Protestantse Theologische Universiteit, eerst in Utrecht, later in Amsterdam. In 2001 promoveerde hij in Leiden op de studie Waarachtig mens-zijn: sterven of streven. In gesprek met Hans Küng over de verhouding van christen-zijn en modern mens-zijn.