Waar bent u naar op zoek?

Dr. H. van den Belt 25 jaar predikant

17-12-2020

Tweede Kerstdag 1995, een kwarteeuw geleden, werd in Oud-Alblas kand. H. van den Belt uit Nieuw-Lekkerland in het ambt van predikant bevestigd. Hij was toen 24 jaar. Daarna is het nog maar een keer gebeurd in de kring van de Gereformeerde Bond dat iemand zo jong predikant werd. Vroeger kwam dat meer voor. Na Oud-Alblas diende ds. Van den Belt de hervormde gemeenten van Delft en van Nijkerk. In 2006 promoveerde hij in Leiden tot doctor in de godgeleerdheid op een proefschrift over de autoriteit van de Heilige Schrift. Dr. Van den Belt werkte van 2008 tot 2012 namens de Gereformeerde Bond aan de Rijksuniversiteit van Utrecht als universitair docent ‘Gereformeerde godgeleerdheid’. Vanaf 2012 tot halverwege 2019 was hij bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Inmiddels is hij aan de Vrije Universiteit bijna twee jaar hoogleraar Systematische theologie op een voor de helft door de Gereformeerde Bond gefinancierde leerstoel. Van 2006 tot 2016 was hij lid van het hoofdbestuur van de SGP.