Waar bent u naar op zoek?

Dr. H. van den Belt over Groningen

12-11-2012

Dr. H. van den Belt maakte 1 september de overstap van Utrecht naar Groningen. En van docent naar hoogleraar. ‘De nadruk in mijn werk ligt op geschiedenis. Nooit als doel op zichzelf, het gaat altijd samen met de vraag: wat kunnen we daar nu van leren?' M

Dr. Van den Belt voelt zich hartelijk welkom aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daar is hij nu bijzonder hoogleraar Gereformeerde Godgeleerdheid namens de Gereformeerde Bond (GB). Dit collegejaar doceert hij ‘Cultuurgeschiedenis van het christendom vanaf de Reformatie tot het heden’ aan een groep tweedejaars in het basisprogramma.

De hoogleraar vindt het belangrijk dat hij als docent namens de GB in het gewone programma kan deelnemen. ‘Hierdoor zie ik alle studenten.’ Dr. Van den Belt vindt het ‘ongelooflijk belangrijk dat er docenten zijn die affiniteit hebben met het werk in de kerk. Voor het academisch gehalte is dat niet wezenlijk, maar wel voor de predikantsopleiding.’

Naast zijn werk in Groningen is dr. Van den Belt ook bestuurslid van de SGP en van het Wetenschappelijk Instituut van die partij. ‘Ik vind betrokkenheid bij mensen die op de frontlinie staan, belangrijk. Ik zie het, naast mijn roeping aan de universiteit, ook als een taak om beschikbaar te zijn voor de achterban van de GB en de gereformeerde gezindte in de volle breedte.’ Omgekeerd is hij dankbaar voor de grote betrokkenheid en de gebeden vanuit de achterban voor de GB-hoogleraren.