Waar bent u naar op zoek?

Dr. Hoek onderzoekt godsleer

16-10-2012

Op zijn 55e werd dr. J. Hoek hoogleraar, zeven jaar later verhuist hij met de PThU van Kampen mee naar Groningen. ‘Ik hoop dat de hervormde lijn, die de theologie in Groningen kenmerkte, versterkt wordt', zegt hij tegen P.J. Vergunst.

Als dr. J. Hoek terugkijkt op de zeven jaar dat hij als bijzonder hoogleraar gereformeerde spiritualiteit aan de Theologische Universiteit Kampen en later aan de vestiging Kampen van de Protestantse Theologische Universiteit werkte, constateert hij ‘dat het gelukt is een herkenbare plek in te nemen te midden van de collega’s. Ik deed steeds meer mee in hun programma’s, werd meer een vraagbaak voor studenten met een orthodoxe achtergrond of voor hen die meer wilden weten over gereformeerde vroomheid.’

‘Het begin in Kampen verliep naar mijn beleving wat stug. Toen ik na enige weken informeerde naar het geven van de colleges, bleek het lastig daar ruimte voor te vinden. Ik moest niet denken dat er studenten op mijn onderwijs zaten te wachten. Gelukkig waren er elk jaar zes, zeven, acht studenten, dat viel me mee. Hun niveau was vergelijkbaar met dat van de studenten van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en van de ‘betere’ studenten van de Christelijke Hogeschool Ede, waar ik eveneens parttime werk.’