Waar bent u naar op zoek?

Dr. ir. J. van der Graaf 85 jaar

06-01-2022

Op deze plaats feliciteren we de oud-hoofdredacteur van ons blad, tevens oud-algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, dr. ir. J. van der Graaf van harte met zijn vijfentachtigste verjaardag op 12 januari. Het is inmiddels lang geleden dat hij, in 1966, lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond werd. De Waarheidsvriend van 18 december 1969 meldde zijn benoeming tot hoofdredacteur van ons blad, waar hij tot 1 januari 2002 samen met de redactie leiding aan bleef geven. We wensen hem van harte Gods zegen toe.