Waar bent u naar op zoek?

Dr. J.B. ten Hove doet intrede in Nijkerk

16-06-2022

Op zondag 12 juni is dr. J.B. ten Hove als predikant verbonden aan de hervormde gemeente in Nijkerk. Hij kwam uit Veenendaal (Vredeskerk). De bevestigingsdienst werd geleid door ds. S.J. Verheij uit Barneveld. De tekst voor de prediking was Handelingen 3:4: ‘En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan!’ Als ambassadeurs van Christus vragen de beide apostelen alle aandacht van de kreupele bij de tempelpoort: ‘Kijk ons aan!’ Ze hebben dan ook wat te bieden. Weliswaar geen zilver of goud, maar iets wat onbetaalbaar is: Gods heil van verlossing in Jezus Christus.

In Hem is er verzoening en genezing. Zo komen de dienaren van het Woord ook vandaag tot de gemeente in de naam van Jezus Christus. Namens Hem smeken zij: ‘Laat u met God verzoenen!’ Ons door dat Woord laten gezeggen, dat is amen zeggen.

In de middagdienst deed dr. Ten Hove intrede met een preek over Handelingen 2:42: ‘En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.’ Aan de hand van het thema ‘Concentratie op de kern in de kerk’ ging hij de vier punten langs waarin de Vroege Kerk volhardde. De leer van de apostelen vatte hij samen in de bekende drieslag van de ene Naam, de twee wegen en de drie stukken. Met alleen de leer gaat het echter niet, de onderlinge gemeenschap en bovenal liefde tot God en de naaste zijn onmisbaar.

Het breken van het brood verwijst naar de gemeenschappelijke maaltijd maar ook naar het heilig avondmaal. Last but not least, en vaak tot onze schande, wordt het gebed genoemd. Misschien wel een van de belangrijkste dingen in de kerk die Christus ons leert.

Aansluitend werd dr. Ten Hove toegesproken door burgemeester G.D. Renkema namens de gemeente Nijkerk en door de consulent, ds. E. van den Noort, namens de algemene kerkenraad en het ministerie van predikanten. Ouderling P.J.H. van Daalen sprak namens de kerkenraad van wijkgemeente 2.