Waar bent u naar op zoek?

Dr. J. Hoek en Dr. W. Verboom komen met evenwichtig boek over bevinding

28-06-2017

Na het boek over het verbond, met de titel ‘Eeuwige vriendschap’, schreven dr. J. Hoek en dr. W. Verboom een boek over bevinding, ‘Met hart en ziel geloven’, schrijft ds. J. Harteman.

In dit boek gaat het over wat geloven met je doet, wat het uitwerkt in ons leven, welke gestalten en praktijken het oproept.

Het eerste deel, Bezinning op geloofsleven, brengt ons bij de Bijbel en daarmee verbonden de belijdenisgeschriften van de kerk der eeuwen. De auteurs vatten bevinding op als de doorleving van het geloof in de drie-enige Goddankzij het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Ze reserveren het woord ‘bevinding’ voor bijbels verantwoorde, schriftuurlijk geijkte geloofservaring.

Gouden draad

Het boek beschrijft aspecten van geloofsbeleving in het Oude en het Nieuwe Testament. Te midden van de variatie in het Oude Testament schittert de ene gouden draad van Gods bemoeienis met mensen. God sluit steeds weer verbonden die op elkaar voortbouwen. De vreze des Heeren karakteriseert het leven van de gelovigen als een leven dat geheel met God is verbonden, zich van Hem afhankelijk weet, van Zijn leiding, zorg en bescherming. Vooral in de psalmen blijkt een veelheid van ervaringen voor Gods aangezicht.

In het Nieuwe Testament is de geloofsverbondenheid aan en de geloofsgemeenschap met Christus allesbeheersend, allesbepalend en allesomvattend.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 29 juni 2017.