Waar bent u naar op zoek?

Dr. J.J. Graafland pleit voor minder vlees op het bord

18-04-2016

In ‘En God schiep’ doet dr. J.J. Graafland een oproep tot bezinning over onze omgang met dieren. Hoe dienen we ons te verhouden tot de dieren als medeschepselen? Dr. H.F. Massink bespreekt boek 'En God schiep' van dr. Johan Graafland.

De Goudse econoom en ethicus schreef in de Artiosreeks een mooi boek over het dier in de Bijbel. Het vormt de weerslag van een ontdekkingstocht van de hoogleraar.

Verhouding dier-mens

Met zijn bezinning op de bijbelse positie van het dier schaart Graafland zich in een smal stroompje in de hervormd-gereformeerde traditie. Ds. J.H.C. Olie besteedde aandacht aan de dieren in een aantal prekenboekjes. Hij was verrast door de tekst: ‘Gij behoudt mensen en beesten’ (Ps.36:7b). Die tekst werd de titel van een van zijn prekenbundels.

Het is die verbondenheid, lotsverbondenheid, die voor dr. Graafland een belangrijke vondst was bij het zoeken naar de verhouding van dier en mens in de Bijbel.

Onverschilligheid

Een andere reeds overleden hervormd-gereformeerde predikant verdient het in dit kader met bijzondere eer genoemd te worden: dr. I. Boot. Hij maakte deel uit van de werkgroep Kerk en dierenbescherming van de Nederlandse Vereniging tot bescherming van dieren. In 1975 schreef hij een artikelenserie in De Waarheidsvriend

die hij het volgende jaar omwerkte tot een publicatie: Eerbied voor het leven.

Kritisch was ds. Boot vooral over de intensieve vormen van dierhouderij in de moderne landbouw. Het welzijn van dieren was ondergeschikt geraakt aan economische drijfveren.

In 1977 interviewde de redactie van Daniël, het jeugdblad van de Gereformeerde Gemeenten, hem over de werkgroep waarin hij participeerde. Hij zei daarover: ‘Zij wil bereiken dat men in de kerken eindelijk ernst maakt met de bijbelse verkondiging inzake het dier. Er zijn nog allerlei weerstanden, die verhinderen dat de kerken het dier ethisch en religieus het volle pond geven’.

Graafland neemt een positie in die qua uitgangspunten in veel opzichten lijkt op die van ds. Boot. Ook hij kritiseert de onverschilligheid van christenen als het gaat om dierenleed

Lees de volledige tekst van deze bespreking in De Waarheidsvriend van 15 april 2016.