Waar bent u naar op zoek?

Dr. J. Severijn als hoofdredacteur

01-05-2012

In het eerste oorlogsjaar volgt prof.dr. J. Severijn ds. M. van Grieken op als voorzitter van de Gereformeerde Bond en hoofdredacteur van 'de Waarheidsvriend'. De Utrechtse hoogleraar heeft een imposant voorkomen, hij is geleerd en een vredestichter, stel

Johannes Severijn wordt in 1883 in Utrecht geboren, als zoon van een timmerman. Aanvankelijk is hij in het onderwijs werkzaam. Tijdens zijn opleiding voor het onderwijzersexamen bekwaamt Johannes zich ook voor het toelatingsexamen voor het reservekader van de landmacht. ‘Wegens zijn liefde voor paarden en paardrijden hoopte hij bij de bereden artillerie te kunnen dienen, maar daarvoor was hij net te klein’, weet A. de Groot in het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme te melden. In het eerste oorlogsjaar is hij luitenant in actieve dienst.

Als Johannes 27 is, gaat hij alsnog in Utrecht theologie studeren. Bij zijn voorbereiding op de academische opleiding krijgt hij de gereformeerde theologie en levensbeschouwing in het vizier. Hij blijft daaraan zijn hele leven trouw. Prof.dr. Hugo Visscher is in veel opzichten zijn leermeester.
In 1915 wordt de kandidaat bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Wilnis. In zijn tweede gemeente, Leerdam, promoveert hij bij prof. Visscher cum laude op Spinoza en de gereformeerde theologie zijner dagen (1919).