Waar bent u naar op zoek?

Dr. J. van Eck 40 jaar predikant

15-04-2021

Veertig jaar geleden, op 12 april 1981, bevestigde dr. A. van Brummelen in Lexmond dr. J. van Eck tot legerpredikant. Dr. Van Eck stu

Bijna heel zijn diensttijd was hij in de kazerne in Ede, maar ook in de Sinaï. In 2003 verscheen van zijn hand het bijbelcommentaar Handelingen. De wereld in het geding. Al eerder schreef hij Paulus en de koningen.

Politieke aspecten van het boek Handelingen, alsook over de humanitas in de theologie en over de godsleer in de Nederlandse belijdenisgeschriften. Dr. Van Eck woont weer in Lexmond.