Waar bent u naar op zoek?

Dr. Jan Jongeneel schrijft helder boek over Nederlandse zendingsgeschiedenis

20-02-2019

De éminence grise van de Nederlandse missiologie heeft in twee kloeke delen (samen bijna 1100 pagina’s!) de geschiedenis van de Nederlandse zending beschreven, schrijft ds. J.A.W. Verhoeven.

Het is dr. J.A.B. (Jan) Jongeneel gegeven om deel II af te ronden, waarin hij de ontwikkelingen in de jaren 1917-2017 schetst. 

Hij draagt deel II op aan een aantal zendelingen die vanwege hun dienst aan het Evangelie door geweld om het leven gekomen zijn. Het eerste deel, verschenen in 2015, overziet de periode 1601-1917, en is in deze kolommen lovend besproken. 

Historische studie

De titel van het boek – Nederlandse zendingsgeschiedenis. Ontmoeting van protestantse christenen met andere godsdiensten en geloven – typeert de inhoud. Allereerst: het is een historische studie, op academisch niveau. Verder beperkt de auteur zich tot zendingswerk dat vanuit Nederland door protestanten is gedaan.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 februari 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.