Waar bent u naar op zoek?

Dr. M. Klaassen gaat over naar Hersteld Hervormde Kerk

08-12-2022

Dr. M. Klaassen (41) uit Barneveld heeft bedankt als lid van de Protestantse Kerk in Nederland en is lid geworden van de Hersteld Hervormde Kerk. Op vrijdag 2 december maakt ds. Klaassen dit bericht publiek. Ds. Klaassen diende sinds 2006 de hervormde gemeente van Hedel en daarna die van Sliedrecht en Arnemuiden. Op 1 september jl. trad hij in dienst van het Bijbel Beraad M/V, dat zich richt op bezinning, toerusting en ondersteuning van kerken op het gebied van huwelijk, geslacht, seksualiteit en relaties. Ds. Klaassen schrijft in zijn verantwoording dat voor hem de kerkelijke weg tegen het belijden van de Protestantse Kerk inzake huwelijk en seksualiteit ten einde gekomen is. ‘Christus is niet los verkrijgbaar van de leer van Christus. En daarin neemt het huwelijk tussen man en vrouw een bijzondere plaats in, beeld als het is van het Evangelie.’ En, ‘voor mij is in de loop der jaren steeds duidelijker geworden dat de ethiek van de kerk haar belijden raakt.

Inzake de seksuele ethiek is het Evangelie in het geding.’ Bij zijn afscheid van de Protestantse Kerk, waarvan hij achttien jaar lid geweest is, schrijft ds. Klaassen: ‘Dat ik deze stap zet, betekent niet dat ik me niet van harte verbonden weet met heel veel mensen en gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Ik heb een geding met de leiding van de kerk, niet met de gemeenten. Die verbondenheid is er nog steeds en ik hoop van harte dat die band in de toekomst ook blijft bestaan. Ten slotte: ik kan me voorstellen dat deze stap gemengde reacties zal opleveren. Dat is begrijpelijk. Laat het duidelijk zijn dat deze stap strikt persoonlijk is. Ik begeer geen onrust of reuring te veroorzaken. Ik verlang ook niet naar instemming, noch kritiek of afwijzing. Eenieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Ik heb Sion lief en hoop ook in de toekomst Gods kerk in Nederland te mogen blijven dienen.’

Dr. Klaassen en zijn gezin hebben zich aangesloten bij de hersteld hervormde Pniëlkerk in Barneveld. Op donderdag 1 december is hij door het breed moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk toegelaten tot de bediening van Woord en sacrament.