Waar bent u naar op zoek?

Dr. Marc de Vries zoekt zoekers

09-01-2012

Een verrassende doelgroep heeft de Delftse natuurkundige en filosoof Marc de Vries met ‘God vinden' voor ogen: mensen die Hem gevonden hebben en die anderen tot Hem willen brengen. P.J. Vergunst spreekt hem.

‘Als je op de juiste wijze wetenschap beoefent, kan wetenschap juist leiden tot ootmoed en ontzag voor God.’ Het lijkt of prof. De Vries, ouderling in de hervormde gemeente van Papendrecht en ook lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, het net aan de andere zijde uitwerpt. Boeken en programma’s over God zóeken zijn er in overvloed, maar hij komt met een boek over God vinden.

‘Inderdaad, er wordt veel gesproken over het zoeken van God. Hennie Huisman zoekt God en Catherine Keyl zoekt God. Maar ze vinden Hem niet, al lijkt het soms alsof ze emotioneel dicht in de buurt komen. Als ze Hem zouden vinden, zou dat ook meteen het einde van de serie zijn en dat moet dus in elk geval niet te snel gebeuren. Het zoeken lijkt vaak een doel in zichzelf. Twijfel is ‘in’ en zekerheden zijn in onze postmoderne tijd verdacht.