Waar bent u naar op zoek?

Dr. Moehn wil studenten enthousiasmeren voor kerkgeschiedenis

08-02-2016

Dr. W.H.Th. Moehn is vanaf 1 januari aan de slag gegaan als hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme aan de PThU. Wat kunnen we de komende tijd van hem verwachten? Een interview met de kersverse hoogleraar.

De Calvijnkenner heeft een aanstelling voor twee dagen per week. Hij volgt in Amsterdam dr. G. van den Brink op, die een benoeming aan de Vrije Universiteit (VU) kreeg.

Waarom hebt u naar de functie van bijzonder hoogleraar gesolliciteerd?

‘Ik heb altijd een drive gehad om naast het predikantschap te studeren. Ik was met preken van Calvijn bezig, had contacten aan de VU en de Theologische Universiteit Kampen en ik ben ook altijd naar Calvijncongressen gegaan. Dan krijg je een netwerk. Ergens zat het in mijn achterhoofd, maar er zijn weinig plaatsen beschikbaar. Van hoogleraar kerkgeschiedenis W. Janse (VU) kreeg ik het advies om lekker door te studeren, aan mijn cv te werken en te proberen in het buitenland te publiceren. Dat heb ik gedaan.

Volgens de functieomschrijving moest de opvolger van dr. Van den Brink een Calvijnkenner zijn. Toen dacht ik: ‘Dit past bij mij’. Ook in de gemeente Hilversum reageerden mensen spontaan: ‘Dominee, dit is uw advertentie’. En het gaat niet goed met mij als ik niet studeer. Daar zou ik het benauwd van krijgen.’

De onderwijskant trekt dr. Moehn eveneens. ‘Je krijgt er je aandeel in om een volgende generatie op te leiden.’

Freewheeler

Dr. Moehn merkt op dat zijn weg naar de hoogleraarspost geen gangbare is. ‘Na mijn promotieonderzoek ben ik twintig jaar als freewheeler bezig geweest, die kon doen wat hij leuk vond. Het is verre van gebruikelijk dat je dan nog de academische wereld binnenkomt. Ik deed wat op mijn pad kwam en hoefde aan geen enkele instantie verantwoording afleggen. Nu wordt dat anders. Je werkt in een team aan de PThU en de output is gericht op studenten die academisch geschoolde predikanten of onderzoekers moeten worden.’

Diepteboring

U bent Calvijnkenner. Waarmee gaat u als hoogleraar geschiedenis van het gereformeerd protestantisme verder nog aan de slag?

‘Net als mijn voorganger ga ik de vrije ruimte cursus ‘Theologie van de Heidelbergse Catechismus’ aanbieden. Die colleges worden breed gedragen en gewaardeerd. Het gaat om een diepteboring in de catechismus, zodat studenten er vertrouwd mee raken.

Op het gebied van onderzoek breng ik mijn bronnenstudie van Guido de Brès in, maar daar kan het niet bij blijven. Mijn leerstoel is ondergebracht bij systematische theologie en daar is men bezig met Transforming life (vernieuwing van het leven). Iedere docent moet in de jaren dat zo’n project draait daaraan iets bijdragen. Ik ga de komende tijd zoeken of ik vanuit Calvijn of Guido de Brès iets kan inbrengen.’

Meta van den Wind

Lees de volledige tekst van dit interview in De Waarheidsvriend van 12 februari 2016.