Waar bent u naar op zoek?

Dr. P.J. Visser doet intrede in Rotterdam-Zuid

24-09-2020

Op zondag 13 september werd dr. P.J. Visser bevestigd in de Maranathakerk in Rotterdam- Zuid. Hij is in de Maranathakerk aangesteld voor 0,6 fte en zal zich met name richten op prediking en toerusting. Zijn zoon, ds. H.N. Visser, bevestigde zijn vader, nadat hij een week eerder zelf door zijn vader bevestigd werd als pionierend predikant in Amster‑dam Watergraafsmeer.

Na de bevestiging werd de nieuwe predikant van de Maranathakerk staande toegezongen uit lied 477 (Weerklank, aangepast): ‘Zegen hem, Algoede.’ Vanwege de coronaregels was samenzang niet toegestaan. Daarom neuriede de gemeente de zegenbede mee met de voorzangers.

Daarna sprak zoon Visser zijn vader toe aan de hand van 2 Timotheüs 2:1. Hij memoreerde de gedrevenheid van zijn vader voor het werk als predikant. Hoe hij vaak zijn vader geknield zag liggen voor zijn bureau, in gebed voor de gemeente, voor de dienst van God en voor zijn gezin. In de tekst roept Paulus Timotheüs op om gesterkt te worden in de genade die in Christus Jezus is. Ds. Visser mag in Rotterdam aan de slag gaan in het geloof dat die genade altijd genoeg zal zijn. Na de bevestiging nam dr. P.J. Visser de dienst over. De intrede was verdeeld over de ochtend- en middagdienst. Ds. Visser nodigde eerst de kinderen uit om naar voren te komen en sprak met hen over de betekenis van de doop. Vervolgens preekte hij over 2 Timotheüs 2:8, een paasprediking met als thema ‘Gericht op de Paasvorst’. In de middagdienst preekte dr. Visser over 1 Johannes 4:13, een pinksterprediking: ‘Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.’ Het thema was ‘Geleid door de Pinkstergeest’.

Vervolgens werd hij toegesproken door ouderling Nico van Gelder, namens de gemeente en de beroepingscommissie. Ds. H.G.J. van Dolder sprak hem toe namens de algemene kerkenraad van de protestantse gemeente Rotterdam-Zuid. Daarna kregen ds. en mw. Visser geknutselde bloemen overhandigd door de jonge kinderen en werden ze namens alle kinderen toegezongen.