Waar bent u naar op zoek?

Dr. P.J. Visser neemt afscheid van Amsterdam

03-09-2020

Na ruim tien jaar verbonden te zijn geweest aan de Noorderkerk, een wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA), heeft dr. P.J. Visser op zondag 23 augustus officieel afscheid genomen. Vanaf zijn komst in 2010 tot 2017 was hij gemeentepredikant. Vanuit een missionaire grondhouding zijn er vanaf het begin contacten ontstaan met een groeiende variatie aan mensen uit de Jordaan en Amsterdam. Met het project ‘Kruispunt in de Jordaan’, dat hij in 2012 samen met Tine Visser startte, werden de deuren van de Noorderkerk steeds meer geopend voor mensen uit de buurt, die nieuwsgierig of op zoek waren. Als vervolg daarop is in samenwerking met de Protestantse Kerk, de PKA en de IZB in 2017 het ‘Huis voor de Ziel’ opgericht, een pioniersplek verbonden aan de Noorderkerk, waar mensen langs verschillende wegen iets kunnen ontdekken van God en het leven met Hem. Met de komst van ds. J.H. Visser in 2017 kon ds. P.J. Visser zich ten volle inzetten om als pionier-predikant nieuwe wegen te zoeken en verder vorm te geven aan de roeping in de stad.

Vanwege de beperkende coronamaatregelen heeft hij in een drieluik van diensten afscheid genomen (9, 16 en 23 augustus), om de hele gemeente nog één keer te kunnen ontmoeten. Uitgangspunt voor deze diensten vormde de brief aan de Filippenzen. De thema’s waren achtereenvolgens ‘Dankbare herinnering en blijvend vertrouwen’ (9-8), ‘Samen dóór op het spoor van Christus’ (16-8) en ‘Leven in het licht van de Nabije’ (23-8). In iedere dienst verhaalden twee mensen die de afgelopen jaren betrokken zijn geraakt bij een pioniersactiviteit, iets over hun ervaringen.

Na afloop van de laatste dienst werden ds. en mevrouw Visser toegesproken door ouderling Anna Verbeek namens de PKA, door Loes de Dood (namens de Jordaan) en door collega J.H. Visser namens kerkenraad en gemeente. Tijdens het drieluik van diensten werd op voorstel van dr. Visser een collecte gehouden voor vervolgde broeders en zusters (in plaats van een afscheidscadeau) om op deze wijze dank aan God te uiten voor wat ontvangen werd.