Waar bent u naar op zoek?

Dr. Prosman schrijft tegendraads over werkelijkheid

21-07-2020

De schepping heeft een imagoprobleem. Ze komt vooral ter sprake in discussies rond evolutie, gender en klimaatverandering. Wie schepping zegt, heeft het echter allereerst over God. Dr. A.J. Kunz bespreekt dr. Prosmans boek 'Gedoofd licht'.

Deze wereld is Gods prachtige boek. Wie de zin van het leven wil kennen, kan niet om Gods schepping heen. In Gedoofd licht verdedigt dr. Ad Prosman, hervormd emeritus predikant te Amersfoort, een klassiek-christelijke visie op de schepping: God, mens en wereld vormen een eenheid. Voor de zin van het bestaan is bepalend dat mensen onderdeel zijn van Gods scheppingswerk.

Deze eenheid is echter allang verdwenen. Prosman laat zien dat dit niet pas gebeurt bij de Verlichting. De eerste breuklijnen worden al zichtbaar in de Middeleeuwen, als de mens minder vast komt te zitten in kerkelijke en maatschappelijke structuren. Hoewel dit nog niet leidt tot het verbreken van de eenheid tussen God, mens en wereld, zijn achteraf bezien hier de haarscheurtjes al zichtbaar. In de zeventiende eeuw verbreekt de Franse filosoof René Descartes deze eenheid wel, met zijn subject-objectscheiding: de scheiding tussen geest en materie.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 23 juli 2020.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.