Waar bent u naar op zoek?

Dr. T. van den End 80 jaar

08-10-2020

Op 12 oktober 1940, tachtig jaar geleden, werd Thomas van den End in de hervormde pastorie van Melissant geboren. Dr. T. van den End, die nu in Apeldoorn woont, is in 1970 na een studie theologie, geschiedenis en Italiaans in Utrecht en Italië, door zijn oom ds. G. Boer in Gouda als zendingspredikant voor de GZB bevestigd. Tot zijn emeritaat in 2005 is hij zendingspredikant gebleven: eerst als docent Kerkgeschiedenis aan de Theologische Hogeschool in Jakarta (Indonesië). Hij legde zich in het bijzonder toe op het vertalen en schrijven van theologische, kerkhistorische en exegetische geschriften. Ook na zijn terugkeer in Nederland in 1980 en ook na zijn emeritaat in 2005 ging hij daarmee door. Dr. Van den End promoveerde in 1969 in Utrecht op het protestantisme in Italië in de negentiende eeuw.