Waar bent u naar op zoek?

Dr. Vreugdenhil overschat de macht van de boze

30-08-2017

Fascinerend en soms bevreemdend is het nieuwe deel in de Artios-reeks van de hand van dr. G.C. Vreugdenhil, getiteld Geestelijke strijd in de kracht van Jezus. Gelovig weerstand bieden aan de boze, stelt ds. T. de Ridder.

Dr. Vreugdenhil wil bewustwording van het werk van de duivel, maar geeft hij de boze niet te veel aandacht?  

In drie delen bespreekt de auteur, als predikant verbonden aan de Sintjansgemeente te Gouda, zijn thema. Allereerst schetst hij dat het in de Bijbel gaat over een strijd tussen goed en kwaad op aarde. Natuurlijk is God koning over de aarde, maar de duivel heeft de schepping ‘bezet’ (36), omdat wij mensen de deur voor hem opengezet hebben bij de zondeval. ‘Eeuwenlang heeft hij ‘ongestoord’ zijn heerschappij over deze wereld kunnen uitoefenen en waren de koninkrijken van deze wereld in zijn macht.’ (47) Tot Jezus aan het kruis de definitieve overwinning bepaalde en de claim van de kwade machten over ons leven tenietdeed. Ds. Vreugdenhil noemt dit D-Day, en nog geen V-Day, want de duivel heeft het niet opgegeven om Christus en Zijn volgelingen dwars te zitten.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 31 augustus 2017.