Waar bent u naar op zoek?

Dr. W. Dekker 45 jaar predikant

08-04-2021

Na eerst ruim een jaar pastoraal werker in Sebaldeburen te zijn geweest, werd kand. W. Dekker 45 jaar geleden, op 11 april 1976, predikant in die gemeente. Hij is momenteel een van de twintig dominees in de Protestantse Kerk met de achternaam Dekker. Van Sebaldeburen ging hij in 1978 naar Loenen aan de Vecht. Daarop volgde zijn dienst in Rotterdam-Delfshaven en tot 1998 in Wezep. Toen werd bij door de IZB benoemd als hoofd ‘Vorming en toerusting’. In 2015 ging hij met emeritaat. In 2011 promoveerde ds. Dekker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op de studie Afwezigheid van God. Een onderzoek naar antwoorden bij W. Pannenberg, K.H. Miskotte en A. Houtepen. Ook zijn boeken Marginaal en missionair, Tegendraads en bij de tijd en Verbonden en vervreemd over de situatie en roeping van kerk en gemeente trokken de aandacht en beleefden verschillende drukken. Van het blad Kontekstueel is hij een van de oprichters. Ds. Dekker woont in Oosterwolde. In 2015 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.