Waar bent u naar op zoek?

Dr. W.J. Ouweneel pleit voor de klassieke lezing van Genesis 1-3

09-01-2019

Met publicaties van dr. G. van den Brink en dr. W.M. Dekker barstte in 2017 het oude debat over schepping en evolutie weer in volle hevigheid los. Ook dr. W.J. Ouweneel mengt zich in de discussie, schrijft dr. M. Klaassen.

Zijn conclusie: ‘Schepping en evolutie zijn onverenigbaar.’ 

In En de aarde bracht voort gaat dr. G. van den Brink uit van de gedachte: ‘Stel dat het waar is…’ en trekt hij na wat de gevolgen zijn voor het christelijk geloof als de evolutietheorie geïntegreerd wordt in het bijbelse scheppingsverhaal. Hij doet dit zonder dat hij daarbij kernnoties uit het gereformeerde belijden, zoals een historische Adam en de zondeval, wil opgeven.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 10 januari 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.