Waar bent u naar op zoek?

Drie jongeren over belijdenis doen

28-03-2017

Op welke manier heeft belijdenis doen impact op je (geestelijke) leven? We legden deze vraag voor aan drie jongeren die vorig jaar belijdenis deden. Willeke, Alex en Ingrid blikken terug op het afgelopen jaar.

‘In hoeverre is het belijdenis doen vorig jaar bepalend geweest voor het afgelopen jaar?’

‘Ongeveer een jaar geleden ontving ik misschien wel een paar honderd handdrukken. Bij die handdrukken varieerden de woorden van ‘gefeliciteerd’ en ‘Gods zegen’ tot ‘welkom in de strijd!’. Die laatste uitspraak klonk me wat ouderwets in de oren. Toch besefte ik het afgelopen jaar dat die woorden meer dan waar zijn. Bij God horen is een strijd, maar die strijd is het meer dan waard. God is het meer dan waard!

Afgelopen jaar heb ik heel vaak teruggedacht aan de dag van mijn belijdenis. Het was een van de mooiste dagen van mijn leven. Waarom? Omdat die dag een bewijs is van Gods genade. Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Dat is mij heel vaak tot troost. Waar ik zelf zo vaak de fout in ga, blijft Hij trouw. Als ik moeite heb om een keuze te maken, zegt God: ‘Weet je nog wat je Mij hebt beloofd? Weet je nog wat je daar zei, voorin de kerk?’ Gehoor geven aan je jawoord kan alleen door te strijden, maar gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen!’

Willeke van Moorselaar (19), Nijkerk

 ***

‘Van huis uit ben ik niet met het geloof opgegroeid. Ongeveer vier jaar geleden was ik voor het eerst bij een kerkdienst. Afgelopen jaar belijdenis mogen doen was voor mij echt een teken dat ik hardop kon zeggen dat ik Hem de rest van mijn leven wilde gaan dienen. Na het volgen van de belijdeniscatechisatie kon ik niets anders meer dan ‘ja’ antwoorden op Zijn roepstem. Naast het belijdenis doen mocht ik ook worden gedoopt. Dit was een bijzonder moment waarop ik Gods belofte bewust mocht meemaken.
Het afgelopen jaar heb ik geprobeerd mijn antwoord betekenis te geven in het dagelijks leven. Dat is niet gemakkelijk, maar ik weet dat Hij er is om mij te helpen. Ik hoef het niet alleen te doen. Bij Hem is niets onmogelijk. Daar ga ik steeds meer op bouwen en uit dat geloof leven. Hij alleen weet wat goed is en dit geeft mij rust.

De Heere Jezus is mijn Redder en Hij zal Zijn Werk voltooien!’

Alex Wanders (24), Stolwijk

 ***

‘Afgelopen jaar is er sinds de dag dat ik belijdenis deed niet veel veranderd wat betreft mijn relatie met God, die kent nog steeds dezelfde pieken en dalen als ervoor. Het belijdenis doen is wel bepalend geweest voor het gemeentebesef. Dit begon al direct na de dienst, toen de hele gemeente mij een hand kwam geven om me Gods zegen te wensen.

De periode daarna ben ik me echt een onderdeel van de gemeente gaan voelen; het heilig Avondmaal heeft hier ook een rol in gespeeld. Wat bijzonder om als gemeente samen in te gaan op de uitnodiging van God. Door het besef dat God ons als gemeente aan elkaar heeft gegeven, ben ik bewustere keuzes gaan maken. Ik probeer deel te nemen aan de activiteiten en te investeren in relaties met gemeenteleden. Het is mijn verlangen geworden om mee te werken aan de opbouw van de gemeente.’

Ingrid van Groningen (21), Goes