Waar bent u naar op zoek?

Drie nieuwe classispredikanten benoemd

22-06-2023

Met ingang van 1 september zijn ds. Mark van Pelt, ds. Riemer Praamsma en ds. Ada Rebel benoemd als classispredikant in respectievelijk de classes Zuid-Holland Noord, Fryslân en Gelderland Zuid & Oost. Ze zijn benoemd voor een periode van vijf jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens vijf jaar.

De Protestantse Kerk in Nederland is verdeeld in elf classes. Elke classis heeft een eigen classispredikant. De eerste lichting classispredikanten begon in 2018. Met het vertrek van drie classispredikanten gaat in drie classes de tweede classispredikant van start. De classispredikant staat aan het hoofd van de classicale vergadering, die gevormd wordt door ambtsdragers uit gemeenten uit de classis. De classicale vergadering geeft leiding aan het leven en werken van de classis. De kerntaak van de classispredikant is het bezoeken van alle gemeenten die tot zijn of haar classis behoren.

Ds. Mark van Pelt (58), nu predikant in de Goede Herderkerk in Ridderkerk, volgt ds. Julia van Rijn op als classispredikant in de classis Zuid-Holland Noord. Ds. Riemer Praamsma (55), nu predikant in Tjalleberd- De Knipe, volgt ds. Wim Beekman op als classispredikant in de classis Fryslân. Ds. Ada Rebel (58), nu predikant in Deurne en Gemert-Boekel, volgt dr. Jaap van Beelen op als classispredikant in de classis Gelderland Zuid & Oost.