Waar bent u naar op zoek?

Drie proponenten in één week

22-04-2022

Gezien het oplopende aantal vacatures in de kerk, in de gemeenten die zich tot de Gereformeerde Bond rekenen, signaleren we met dankbaarheid dat dezer dagen in drie vacante gemeenten een proponent bevestigd is of zal worden tot dienaar van het Woord. Daarin blijkt de zorg van de Heere voor Zijn kerk.

Maandag jl. is prop. C.J. Rijsdijk bevestigd in de gemeente van Montfoort, de gemeente die sinds het afscheid van ds. A. Simons in juli 2021 vacant was. Komende zondag hoopt prop. E.C. de Waard bevestigd te worden in Amstelveen, de gemeente die sinds het afscheid van ds. A. Baas in maart 2019 vacant was. Op dezelfde dag zal prop. A.M. van Mourik bevestigd worden in Emst, waar de gemeente sinds het afscheid van ds. E. van den Noort in september 2019 vacant was. Ondertussen zal het jaarlijkse adresboekje van de Gereformeerde Bond, dat volgende maand verschijnt, 84 vacatures vermelden. Dat betekent blijvende aandacht voor Jezus’ woorden uit Mattheüs 9, nadat Hij door ‘al de steden en dorpen trok’: ‘Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.’