Waar bent u naar op zoek?

Dromen en visioenen: boodschap van God?

19-06-2018

De Bijbel spreekt met grote vanzelfsprekendheid over dromen en visioenen als wegen waardoor God Zijn wil bekend maakt. Aan de andere kant waarschuwt de Bijbel voor dromen en visioenen die uit een verkeerde bron komen, schrijft ds. C.M. van Loon.

Leidt de Geest in onze tijd door zulke middelen? 

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament lezen we veelvuldig over dromen en visioenen waardoor de Heere God Zich openbaart en de weg wijst aan Zijn kinderen.

Zomaar een aantal voorbeelden uit het Oude Testament: het visioen waarin God Abram aanspreekt (Gen.15:1), Jakobs droom in Bethel (Gen.28), Jozefs dromen (Gen.37), de dromen van de schenker en de bakker (Gen.40) en van de farao (Gen.41), het visioen van de roeping van Samuël (1 Sam.3:15), de roepingsvisioenen van Jesaja (Jes.6) en van Ezechiël (Ez.1-3), de dromen van koning Nebukadnezar (Dan.2,4), de nachtgezichten van Zacharia (Zach.1-6).

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 juni 2018.