Waar bent u naar op zoek?

Drs. G. Bergacker benoemd tot secretaris HSV-bestuur

29-12-2020

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft drs. G. (Gert) Bergacker (65) uit Woudenberg per 1 januari 2021 benoemd tot secretaris van het bestuur van de Stichting Herziening Statenvertaling (HSV). Hij volgt hiermee drs. I.A. Kole op, die sinds het ontstaan van de stichting voor het secretariaat zorgdroeg. Bergacker studeerde geschiedenis en maatschappijleer. Hij is tot 1 april 2021 voorzitter van het college van bestuur van het Driestar College te Gouda, een functie die hij vanaf 2010 vervult. Daarvoor was hij onder meer lid van de centrale directie van het Hoornbeeck College te Amersfoort. Bergacker is gehuwd en vader van negen kinderen. Hij is belijdend lid van de Hersteld Hervormde Kerk. Sinds het terugtreden van ds. H. Russcher als voorzitter in januari 2020 en van Kole als secretaris bestond het bestuur uit ds. W.J. Westland (voorzitter), ds. L.A. den Butter en A.C. Kronenburg (penningmeester). De benoeming van Bergacker brengt het bestuur op de gewenste sterkte. De in 2002 opgerichte stichting heeft tot doel het tot stand brengen van een aan het hedendaags taalgebruik aangepaste herziening van de Statenvertaling van de Bijbel, zoals deze oorspronkelijk in 1637 aan de Staten-Generaal is aangeboden én de verspreiding van deze herziene vertaling in gezin, kerk, school en samenleving. Na het terugtreden van de laatste bestuursleden van het eerste uur komt het werk voor de HSV in een nieuwe fase, waarbij verdere digitale ontsluiting en het vergroten en bewaren van draagvlak voor de HSV belangrijke aandachtspunten zijn. Het bestuur houdt eveneens als taak om alle binnengekomen reacties zorgvuldig te overwegen en deze – indien noodzakelijk of zinvol – te verwerken in de tekst van de HSV. Na overleg met uitgeverij Jongbloed en de Gerefor-meerde Bond zal contact onderhouden worden met mogelijke partners over eventuele nieuwe producten. Het geven van voorlichting in de interkerkelijke achterban over de doelstelling en het resultaat van de herziene Statenvertaling komt daarbij.