Waar bent u naar op zoek?

Drs. I.A. Kole en ds. P. van der Kraan nemen afscheid van COGG

09-05-2018

De versplintering in kerkelijk Nederland neemt eerder toe dan af. Dat is niet wat het COGG voor ogen staat. Toch blijven ds. P. van der Kraan en drs. I.A. Kole hoopvol gestemd, schrijft Meta van der Wind.

Kole: ‘We weten dat de leiding van de kerk in goede Handen is. We gaan een rijke toekomst tegemoet.’ 

Zo’n zeventien jaar geleden traden drs. Kole en ds. Van der Kraan min of meer tegelijk toe tot het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG). Dit jaar nemen ze ook weer bijna gelijktijdig afscheid van het platform. Secretaris Kole deed dat 11 april tijdens de jaarlijkse conferentie. Drs. A.A. van der Schans is zijn opvolger. Ds. Van der Kraan geeft in juni de voorzittershamer door aan ds. J. Muller, als het COGG-bestuur de gedane voordracht overneemt. Een terugblik op de afgelopen periode. 

Waar staat het COGG voor en wie zijn erbij betrokken?

Van der Kraan: ‘Het is het contactorgaan van de gereformeerde gezindte, niets meer en niets minder. Het probeert bruggen te slaan, onbegrip weg te nemen en verstandhoudingen te optimaliseren of waar nodig te verbeteren.

Lees de volledige tekst van dit interview in De Waarheidsvriend van vrijdag 11 mei 2018.