Waar bent u naar op zoek?

Drs. Tineke van der Waal treedt terug uit redactie De Waarheidsvriend

28-01-2021

In de eerste vergadering van de redactie van 2021, vorige week, trad mw. drs. Tineke van der Waal terug. Van 2007 tot 2015 was ze eindredacteur van De Waarheidsvriend en aansluitend bleef ze lid van de redactie.

Veertien jaar was ze betrokken op de wekelijkse verschijning van ons blad, een periode die toont dat redacteur en blad bij elkaar pasten. Haar werk als eindredacteur deed ze toegewijd en nauwgezet, als lid van de redactie waren we blij met haar principiële inbreng en journalistieke ervaring, gedragen door een hartelijke betrokkenheid op de gemeenten, op kerk en samenleving. Afscheid en loslaten…, makkelijker gaat dit als de dankbaarheid overheerst over ontvangen goede jaren. En zo is het. Als redactie – en we doen dit tevens namens onze abonnees – verwoorden we ook hier de dank aan mw. Van der Waal voor royale inzet en in‑breng. Met haar gezin wensen we haar de zegen van God van harte toe, groeten we haar met een woord uit 1 Korinthe 15: ‘Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.’

De redactie hoopt later dit jaar een opvolger te verwelkomen.