Waar bent u naar op zoek?

Ds. A. Baas neemt afscheid van Bodegraven-Nieuwerbrug

15-06-2023

In verband met zijn emeritaat heeft ds. A. Baas zondagmiddag 4 juni afscheid genomen van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug. Hij werd toegesproken door ds. J. van Rijn namens de classis, door de predikant van wijk 1, ds. A.J.R. Treur, en door de voorzitter van de kerkenraad van wijk 2, G.J ter Maat.

De tekst voor de preek was 2 Korinthe 13:13: ‘De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.’ Op zondag Trinitaris komt de drie-eenheid tot ons in de zegen. Ook zonder schepping is God niet eenzaam, Hij tintelt van relatie: Vader, Zoon, Geest. Wij mensen komen tot ons recht als we in God zijn. De zegen roept ons op om te protesteren tegen de ego-maatschappij.

Drie woorden komen naar voren: genade, liefde, gemeenschap. Genade: je mag er wezen, je bent door God gekend en door Christus aanvaard. Hij richt ons op onze Schepper en op elkaar, weg van ons ego. Dan zeg je niet meer: wat heb ik aan de gemeente, maar: wat heeft de gemeente aan mij? Liefde: dit is de grondslag van de genade. Als je de liefde van God afmeet aan de wereldgeschiedenis, word je teleurgesteld. Gods liefde is een tegengeschiedenis. Dat geeft het leven weer zin. Hij komt met Zijn doel voor Israël en deze wereld. De gemeenschap: dit heeft te maken met eenheid, gemeenschap, samen geloven, dingen doen, ontmoeting, samenbinding. De Geest overbrugt afstanden en brengt bijeen wat gescheiden is.

Elke zondag wordt de zegen op de gemeente gelegd. ‘…zij met u allen’, daar moet je bij zijn. Niemand wordt uitgesloten, behalve degenen die zichzelf uitsluiten. ‘De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.’ Wat is hierop uw antwoord?

Ds. en mevrouw Baas is ten slotte Psalm 56:5 toegezongen.