Waar bent u naar op zoek?

Ds. A. Bloemendal neemt afscheid van Ederveen

22-04-2021

Na bijna vijf jaar verbonden te zijn geweest aan de hervormde gemeente van Ederveen, nam ds. A. Bloemendal op zondag 18 april afscheid. Ds. Bloemendal bediende het Woord uit Efeze 3:20 en 21. Het thema voor de verkondiging was ‘Bidden voor onze gemeente’.

Paulus zit gevangen en schrijft een brief aan de gemeente van Efeze. Tijdens dat schrijven knielt hij in zijn cel om te bidden voor deze kleine gemeente in een boze wereld. In de eerste plaats bidt Paulus om kracht en dat God de gemeente innerlijk versterkt met de Heilige Geest: van buiten zo zwak, maar innerlijk met de Heilige Geest vervuld. In de tweede plaats bidt Paulus om Gods liefde. Het is belangrijk dat je Gods liefde koestert in de gemeente en daarmee gevuld wordt. Dat is vrucht van de Heilige Geest. Ten derde bidt

‘Verwacht het als gemeente niet van een predikant, maar van de kracht van de Heilige Geest, Die in uw gemeente werkt door het gebed. Er is een kracht in de gemeente zelf, de Heilige Geest is dichtbij. Roep Hem aan, luister naar Zijn woorden; er is in Hem een volheid van genade en van liefde en kracht. Zo kan ieder gemeentelid, oud of jong, werkzaam zijn in de gemeente door veel bezig te zijn met te bidden voor de gemeente, zodat die vol mag worden van de Heilige Geest.

Hij, Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden heeft gewassen in Zijn bloed, en Die ons heeft gemaakt tot koningen en priesters voor Christus en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht, tot in alle eeuwigheid. Amen.’

Ds. Bloemendal werd toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad, H. Dijkstra, en werd door een aantal zangers met Psalm 27:5 en 7 toegezongen. Na de dienst zong het gezin Bloemendal de gemeente het lied ‘Lichtstad met Uw paarlen poorten’ toe. Ds. Bloemendal vertrekt naar de hervormde gemeente van Barneveld, waar hij DV op zondag 9 mei wordt bevestigd.