Waar bent u naar op zoek?

Ds. A. de Wit doet intrede in Voorthuizen

04-08-2022

Op zondag 10 juli verwelkomde wijk 2 van de hervormde gemeente Voorthuizen ds. A. de Wit uit Besoyen als nieuwe predikant. In kerkelijk centrum Bethabara bevestigde ds. K.M. Teeuw, predikant van wijk 1, hem. Ruim een jaar nadat ds. L.W. Smelt met emeritaat was gegaan, werd deze vacature weer vervuld. Ds. Teeuw preekte uit Johannes 1:19-34, waarbij de tekst ‘Zie het Lam van God’ (vs.29) centraal stond. Het geestelijke profiel van een predikant mag zich spiegelen aan de boodschap van dit bijbelgedeelte: wijzen op Jezus, het Lam, waarin God voorziet. Bij de bevestiging waren ook alle kinderen van de bijbelklas aanwezig. Zij gaven de nieuwe dominee allen een zelfgemaakt handje van papier. Na de bevestiging zong de gemeente ds. De Wit en zijn vrouw het lied ‘Zegen hen Heer’ toe.

In de middagdienst deed ds. De Wit intrede. Hij stond stil bij Johannes 3:22-36, in het bijzonder bij de verzen 29 en 30: ‘Hij moet groeien, ik moet minder worden.’ Het thema was ‘Groeien in genade’. De bron van blijdschap bij Johannes ligt bij Hem naar Wie hij verwijst. Dat geeft hem vreugde. Het is belangrijk dat ieder mens Jezus gaat volgen, gaat dienen, zich toevertrouwt aan Hem. Het is een groeien in het besef dat je vergeving nodig hebt, dat je mag ontvangen wat Jezus voor jou gedaan heeft. Dat is Genade. Aansluitend werden de predikant en zijn gezin welkom geheten en toegesproken door burgemeester J.J. Luteijn van de burgerlijke gemeente Barneveld, door ds. Teeuw als collega en ook namens de classis, de werkgemeenschap van 25 collega’s, de algemene kerkenraad en het ministerie. Tot slot sprak de voorzitter van de kerkenraad, R. Lubbersen, namens gemeente en kerkenraad ds. De Wit toe. Hij liet de familie toezingen ‘Onze hulp en onze verwachting is van God de Heer’.

Ds. De Wit sloot af met een dankwoord aan allen en liet het lied ‘Dank u, mijn Vader, voor al uw genade’ zingen.