Waar bent u naar op zoek?

Ds. A.F. de Fijter doet intrede te Huizen

09-02-2023

Zondag 5 februari werd de predikantsplaats van wijkgemeente Zenderkerk van de hervormde gemeente in Huizen weer ingevuld

met een nieuwe herder: ds. A.F. de Fijter uit Goudriaan/Ottoland. Ds. B.J. van der Graaf, de consulent, ging voor. Aan de bevestiging nam ook de vader van ds. De Fijter (ds. G. de Fijter) deel, door een gebed uit te spreken. Na de bevestiging was er een kindermoment, waarin ds. De Fijter een magazine ontving door en over de kinderen, waarna hij hén uitdaagde om binnenkort een vraag aan hem te stellen over wat zij in de komende tijd van hem willen horen over geloven, God en de Bijbel. Huiswerk dus voor de kinderen en hun ouders.

Ds. De Fijter preekte vervolgens uit 1 Korinthe 2:1-5, met als thema ‘Een nieuw samen’, waarin hij refereerde aan het huidige beleidsthema van de Zenderkerk ‘Samen Jezus volgen’. Die drie woorden vormden dan ook de kernpunten in zijn preek, waarbij Jezus vooral in het middelpunt stond en staat. Ook werden delen uit Mattheüs 5:13-20 (over het zout en het licht) aangehaald. Met elkaar zien we (gemeente en predikant) uit naar dat ‘nieuwe samen’.

Na de prediking volgde een tweetal toespraken door de voorzitters van de algemene kerkenraad en van de wijkkerkenraad, respectievelijk de broeders Andy Makkinje en Rien Verhage. Beiden maakten wat toespelingen op het leven en wonen in Huizen als ‘Haven van ’t Gooi’ en spraken dankbaarheid uit voor de komst van de familie De Fijter. Ds. De Fijter sprak daarna een dankwoord.

Na het vertrek van ds. G.J. Roest naar Gouda was de gemeente ruim zestien maanden vacant. Die vacante periode viel deels samen met het ontbreken van fysieke diensten ten gevolge van corona en de renovatie van de Zenderkerk, die ongeveer een jaar heeft geduurd.