Waar bent u naar op zoek?

Ds. A.F. de Fijter was studentenpastor in Maastricht.

04-04-2016

Als studentenpastor wilde ds. De Fijter dat studenten bij hem een luisterend oor vonden. Hij fungeerde als gids die hen de weg wees in het soms lastige laveren tussen wetenschap en geloof. Wat hield zijn taak in?

‘Ik bood geestelijke begeleiding aan studenten, één op één of in een groep. Studenten klopten bij mij aan met verschillende vragen op het gebied van geloof, relatie, studie, toekomst, ouders, bij rouw en verlies of in andere crisissituaties. Daarnaast organiseerde ik allerlei vormende activiteiten mét en vóór studenten: (internationale) studentendiensten, gespreksgroepen, debatten, cursussen, projecten. Hierbij kun je denken aan een cursus geloof en wetenschap, een morgen- of avondgebed, of recent: het starten van het Refugee Project: studenten helpen asielzoekers integreren in stad en samenleving. Daarnaast werkte ik graag met films en documentaires die een levensvraag of maatschappelijke kwestie aan de orde stellen.’

Wat was de waarde van uw werk?

‘Als je gaat studeren kom je in een totaal nieuwe levensfase terecht. Als student ben je ineens veel zelfstandiger: je ouders en thuis(kerk) komen op afstand, je leert nieuwe mensen kennen, komt in een nieuwe leefomgeving, je gaat je eigen weg. Je werkt aan je toekomst. Je vormt jezelf en wordt gevormd als mens: in je identiteit en levensovertuiging. In die levensfase is het heel belangrijk dat studenten actief worden uitgedaagd hun leven te laten wortelen in vaste grond.’

Essentie

‘Ik bepaalde studenten bij de grote waarde van het christelijk geloof. Of ze nu gelovig waren opgevoed of niet. Ik hoopte dat studenten in de activiteiten die ik organiseerde en de gesprekken die ik voerde, iets merkten van Gods genade. Dat was voor mij de essentie van wat ik deed. Ik vind het heel belangrijk dat studenten kunnen ervaren dat er meer is dan afgerekend worden op je prestaties, of mislukkingen. Dat studenten leren om een masker van succes, of geluk af te zetten, als ze zich zo niet voelen. En dat studenten oprechte interesse en aandacht ervaren voor hun vragen en verlangens.

Ik heb ook ontdekt hoe waardevol het is om als theoloog en predikant − geworteld in de gereformeerde traditie − met een open houding samen te werken met mensen uit allerlei kerken. Juist midden in de academische gemeenschap heb ik veel geleerd over de waarde van mijn eigen geloof.

Lees de volledige tekst van dit interview in De Waarheidsvriend van 8 april 2016.