Waar bent u naar op zoek?

Ds. A.J. Hagedoorn doet intrede te Zegveld

19-05-2022

Zondagmorgen 8 mei werd ds. A.J. Hagedoorn bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Zegveld. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. C. Mijderwijk uit Putten. Hun contacten dateren al uit de Meerkerkse tijd. De tekst voor de preek was Efeze 4:11-12. ‘En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.’ Het thema van de preek was ‘Aan elkaar verbonden’. De Rubiks kubus die de dominee had meegenomen, is een beeld van de veelkleurigheid van de gemeente. Je kunt eraan draaien, maar in het midden zit alles aan elkaar vast. We zijn verbonden aan Christus, Hij deelt de gaven uit en geeft ook een nieuwe predikant. Die mag ons leiden en toerusten om onze gaven in te zetten voor de opbouw van de gemeente. Kerkenraad en gemeente zongen in wisselzang: ‘Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan.’ Na de bevestiging werd ds. Hagedoorn toegesproken door de classispredikant, ds. W.T.V. Verhoeven.

In de middagdienst deed ds. Hagedoorn intrede. De tekst voor de preek was Efeze 2:19-22. Het thema luidde: ‘Het fundament en het cement van de gemeente.’ In de preek werkte ds. Hagedoorn uit hoe God aan de gemeente bouwt. Fundament, stenen, bouwers en doel kwamen aan de orde. In de preek mag nooit het volbrachte werk van Christus gemist worden. Hij is de Hoeksteen, waar het hele bouwwerk op rust.

Ds. B.M. van den Bosch sprak als consulent en namens de werkgemeenschap Woerden. Scriba H. van Dam sprak namens kerkenraad en gemeente. De gemeente was na het vertrek van ds. C.J. Overeem naar Woerden in september 2019 vacant.