Waar bent u naar op zoek?

Ds. A.J. Hagedoorn neemt afscheid van Hellouw

28-04-2022

Op zondag 24 april nam ds. A.J. Hagedoorn afscheid van de hervormde gemeente te Hellouw. Voorafgaand aan de dienst werd

hij toegesproken door ds. W.M. Roseboom uit Herwijnen, door ds. A. Langeweg uit Haaften en door de scriba van Hellouw, G. Duizer. De afscheidspreek ging over de noodzaak om jezelf te keuren of je in het geloof bent. Dit gebeurde naar aanleiding van 2 Korinthe 13:5. Daarbij is van belang dat we afhankelijk willen zijn van het kruis van Christus. Dat is in mensenogen heel zwak, maar God werkt daardoor de verzoening en breekt zo de macht van zonde en schuld. Bij het leven in het geloof gaat het ook om de band met Christus in een vertrouwelijke omgang met Hem door Woord en gebed.

Hierbij laat God de gemeente niet alleen en daarover ging het tweede deel van de preek. Want 2 Korinthe 13 wordt afgesloten met de bekende en prachtige zegen: ‘De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.’ Hier krijgen we de verzekering van de Heere Zelf dat Hij de genade van Zijn kruis aan ieder wil geven die op Hem vertrouwt. Deze genade is dé pleitgrond voor ons gebed. Wie pleit op genade zal zeker verhoring ontvangen. De liefde van God… Ja, God is de bron van de liefde. Het lukt ons niet vanuit onszelf om de relatie met God in stand te houden. Die relatie begint bij God, Die liefde is. Dus merkt u een tekort aan liefde bij uzelf, ga dan naar deze God toe en bid: Geef Uw liefde ook aan mij. De gemeenschap van de Heilige Geest vertelt ons dat we van de Heilige Geest ontvangen wat we nodig hebben om als christen te leven met God en met elkaar. Aan deze zegen van Vader, Zoon en Heilige Geest werd de gemeente van Hellouw toevertrouwd.

Ds. Hagedoorn stond ruim zeven jaar in Hellouw als zijn eerste gemeente en wordt DV 8 mei bevestigd in de hervormde gemeente van Zegveld.