Waar bent u naar op zoek?

Ds. A.J. Mensink treedt terug uit GB-bestuur

P.J. Vergunst
Door: P.J. Vergunst
19-08-2021

In het laatste nummer van De Waarheidsvriend van 2020 gaven we aandacht aan het terugtreden van ds. A.J. Mensink als voorzitter van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Het was toen het voornemen van ds. Mensink om nog enige tijd als lid in ons bestuur te participeren. Op deze beslissing is hij vanwege persoonlijke omstandigheden genoodzaakt nu terug te komen. Dit betekent dat we op de komende jaarvergadering, dinsdag 31 augustus, niet alleen afscheid moeten nemen van ds. P.H. van Trigt, maar ook van ds. Mensink.

Begrijpen en respecteren doen we het besluit van onze oud-voorzitter ten volle. Zijn eerste verantwoordelijkheden liggen in de kring van zijn gezin, in het dienen van de hervormde gemeente van Elburg. Dankbaar zien we terug op de dertien jaren dat ds. Mensink deel van het bestuur uitmaakt, waarvan hij 8,5 de voorzittershamer vasthield. Met zijn bestuurlijke wijsheid heeft hij de kerk gediend, een gave van de Heilige Geest waar voor we de Heere erkennen. Hij zag waar vandaag de fronten liggen, hij verwoordde op welke wijze de gemeente vandaag op het fun da ment van het Woord en de belijdenis van de Reformatie gebouwd wordt. Mogen we als gemeenten bidden of Hij ons opnieuw be stuurs leden geeft om de kerk in onze tijd te dienen?

Ondertussen dragen we ds. Mensink en de zijnen in onze gebeden. Op deze plaats geven we hun Paulus’ woorden aan de Thessalonicenzen mee: ‘En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.’ Onze hoop ligt vast in Hem.

P.J. Vergunst
P.J. Vergunst