Waar bent u naar op zoek?

Ds. A.J. van den Herik neemt afscheid van Moerkapelle

03-09-2020

Zondag 30 augustus heeft ds. A.J. van den Herik, na een periode van bijna tien jaar, afscheid genomen van de hervormde gemeente Moerkapelle. Ds. Van den Herik heeft het beroep aangenomen van de hervormde gemeente Dordrecht wijk 2 en 7. Hij verkondigde het Woord in deze dienst vanuit Romeinen 15:3-5. Hij gaf aan dat we in een moeilijke tijd leven. Het is moeilijk om samen gemeente te zijn in een tijd van corona. Paulus geeft in dit bijbelgedeelte drie handvatten aan de gemeente. Ten eerste: richt je op de ander, omdat je gericht bent op de Heere Jezus. Daarnaast: leef vanuit de Schriften. We hebben samen tien jaar lang, elke zondag, Gods Woord gelezen. Laat de Bijbel richting geven aan je leven. En ten slotte: leef in biddende afhankelijkheid van God. Hij wordt hier genoemd ‘de God van volharding en vertroosting’ (v.5). Uiteindelijk gaat het erom dat we nu en in de Toekomst de God en Vader van onze Heere Jezus mogen verheerlijken (v.6). Met deze woorden gaf hij de gemeente terug in de handen van God met de bede dat Hij over haar zal waken.

Na de dienst werd hij toegesproken door wethouder J.C. Schuurman namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas en door ouderling G. Oosterom namens de plaatselijke kerken. De voorzitter van de kerkenraad, diaken B. Boevée, sprak de predikant en zijn vrouw en kinderen toe namens de kerkenraad en de gemeente. Hij gaf aan dat de gemeente, onder de zegen van de Heere, mocht groeien in de afgelopen jaren. Ds. Van den Herik werd ten slotte Psalm 119:86 toegezongen.