Waar bent u naar op zoek?

Ds. A.L. van Zwet doet handreiking voor leven bij heilsfeiten

24-02-2014

Het nieuwe Artiosdeel ‘Spreek tot mijn hart' is min of meer een hartenkreet van ds. A.L. van Zwet. Met zijn meditatieve ‘kanttekeningen' bij Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren wil hij lezers helpen om in God en Zijn daden verworteld te raken.

In de nieuwe Artiosuitgave reikt de Puttense predikant ‘stiltemomenten in het stormachtig bestaan’ aan. Het boekje moet lezers helpen zich voor te bereiden op Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Het geeft bij deze heilsfeiten ‘kanttekeningen om op de weg van het geloof te komen, te gaan en te volharden’.

‘Waarom is het belangrijk om bij de heilsfeiten te leven? Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn historisch gebeurd. Ze zijn feiten in de geschiedenis, die beslissende wendingen hebben veroorzaakt. Daar komt bij dat ze betekenis hebben voor het persoonlijk leven van gelovige. We moeten naar de heilsfeiten toe, zodat we ontdekken welke wezenlijke dingen God gedaan heeft. De grote daden van God zijn niet zomaar een feitje, een moment in de geschiedenis, ze zijn heilsgeschiedenis. We moeten leren om op deze beslissende momenten ons geloof te gronden.

Mensen leven vandaag gemakkelijk bij het moment van de dag. Bij wat er nu in hun leven is, wat ze nu ervaren. Voor onze generatie is het daarom extra belangrijk dat we ons leren richten op de grote daden van God. De heilsfeiten bepalen ons bij de grote lijnen van de geschiedenis en van het leven van het geloof.
Voor wat Hij in de geschiedenis heeft gedaan, is in onze tijd minder belangstelling. Maar het werkt bevrijdend als je loskomt van het hier en nu en in plaats daarvan oog krijgt voor de grote lijnen van de geschiedenis. Het bevrijdende is dat je geworpen wordt op wat geschied is en dat nog steeds in levens uitwerking heeft. Zeker voor wie lijden, verdriet, dood, onrecht kent, is het bevrijdend om te zien dat Gods daden boven ons uit en buiten ons om gaan. Ze geven houvast en zekerheid, juist als ik er niets van zie en voel. Ze zijn gebeurd en ze bepalen ook mijn geschiedenis.’