Waar bent u naar op zoek?

Ds. A. Naijen 40 jaar predikant

15-10-2020

Adriaan Naijen studeerde en werkte eerst in de accountancy. Op zijn 36e werd de kandidaat uit Gorinchem hervormd predi‑kant in Goudriaan en Ottoland. Dat was op 19 oktober 1980, nu veertig jaar geleden. Daarna diende hij de Friese gemeente van Akker- en Murmerwoude. Van 1992 tot zijn emeritaat was ds. Naijen predikant in Nunspeet, waar hij in december 2008 afscheid nam. Na zijn verhuizing naar zijn ouderlijk huis in Andel heeft hij in een aantal gemeenten in die regio pastorale bijstand verleend en onder andere in 2010 het consulentschap van de Ichthus-gemeente in Sleeuwijk op zich genomen.