Waar bent u naar op zoek?

Ds. A. Romein 60 jaar predikant

26-11-2020

Op 27 november, is het zestig jaar geleden dat ds. A. Romein in de hervormde gemeente van Noordeloos predikant werd. Dat was in 1960 en een maand na zijn zesentwintigste verjaardag. Van Noordeloos ging hij naar Wezep. Van 1975 tot 1985 was ds. Romein adjunct-directeur van de Gereformeerde Sociale Academie De Vijverberg in Ede.

Vanaf 1985 tot zijn emeritaat in 1997 werkte hij als scriba van de Provinciale Kerkvergadering Gelderland. In de Nederlandse Hervormde Kerk was hij onder meer actief in de Raad voor de Herderlijke Zorg, de Generale Diaconale Raad, de commissie Kerkordelijke Aangelegenheden en de Raad van Deputaten Samen op Weg. Ds. Romein was redactielid van het Ouderlingenblad. Hij publiceerde daarnaast artikelen in onder meer Theologia Reformata, Wapenveld, Hervormd Weekblad en De Waarheidsvriend. Ds. Romein woont in Ede.