Waar bent u naar op zoek?

Ds. A. Simons doet intrede in Valburg-Homoet

19-08-2021

‘Zeg de kinderen Israëls, dat zij voorttrekken.’ Met deze woorden werd ds. A. Simons woensdagmiddag 14 juli bevestigd als 26e predikant van de hervormde gemeente Valburg-Homoet.

De bevestigingsdienst werd geleid door de oud-predikant van de gemeente, ds. B. van Leeuwen. De tekst was Exodus 14:15. ‘Het intens roepen van Mozes tot de Heere op het moment dat het volk vastloopt bij de zee, duidt op een relatie tot elkaar. De uitwerking is altijd het ingrijpen van God en het eindigt in de lofzang. Zo werkt God nog steeds in het leven van Zijn knechten. Hij laat ze vastlopen, zodat ze tot Hem gaan roepen. En wie roept vanuit de nood van zijn ziel, krijgt antwoord.’ Ds. Van Leeuwen refereerde hierbij aan de tekst waarmee ds. Simons al worstelde voordat hij het beroep uit Valburg-Homoet kreeg: ‘De Meester is daar, en Hij roept u.’ ( Joh.11:28)

Tijdens zijn intredepreek wees ds. Simons eveneens nog eens op deze tekstwoorden en betrok daarbij ook de andere geschiedenis van Martha en Maria uit Lukas 10:38-42. De woning van Lazarus, Martha en Maria in Bethanië was een plek waar Jezus graag vertoefde. ‘Veel kinderen van God hebben een Marthasyndroom. Ze moeten weer zoveel. Maar Jezus is gekomen om Zelf te dienen.’ Na de dienst sprak consulent ds. M. Noorderijk van de hervormde gemeente Zetten- Andelst ds. Simons toe namens de classis Gelderland Zuid & Oost, de werkgemeenschap en het buurgemeentenoverleg. ‘De Heere had uw weg al geëffend voordat wij het wisten.’

Voorzitter van de kerkenraad, ouderlingkerkrentmeester T.J. de Vree, heette het predikantsgezin welkom namens de kerkelijke gemeente. Hij merkte op dat ds. Simons terugkeert naar de plek waar zijn verre voorvader, emigrant uit Duitsland, als eerste vertoefde. In Valburg trouwde hij en werd het eerste kind gedoopt, zo ontdekte een van de gemeenteleden. De Vree refereerde aan de wonderlijke wijze waarop het beroep tot stand kwam en de onderlinge eensgezindheid van de kerkenraad hierin.

Ds. Simons was sinds september 2013 verbonden aan de hervormde gemeente van Montfoort.