Waar bent u naar op zoek?

Ds. A. Simons neemt afscheid van Montfoort

05-08-2021

Op zondag 11 juli heeft ds. A. Simons in de middagdienst afscheid genomen van de hervormde gemeente van Montfoort. Hij diende deze gemeente vanaf 20 september 2013. De tekst van de afscheidspreek was Exodus 3:14a, met als thema ‘Ik zal zijn Die Ik zijn zal’. De aandachtspunten hierbij waren ‘Ik was erbij’, ‘Ik ben er bij’ en ‘Ik zal er bij zijn’. Mozes (betekenis; uit het water gehaald) is aan het hof van Farao opgegroeid voor de ‘theorie’ en daarna werkte hij veertig jaar ‘in de praktijk’ als schaapherder. Tijdens dit werk verschijnt de Engel van de Heere in een vuurvlam bij de brandende braamstruik. Het vuur laat de heiligheid van God zien. Dit is de eerste keer dat God aan Mozes verschijnt; Hij openbaart zich als Jehovah. Met deze naam openbaart God Zich maar liefst 6.700 keer in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament zegt Jezus meerdere keren ‘Ik ben’.

Jehovah kan zowel vertaald worden met ‘Ik was erbij’ als met ‘Ik ben erbij’. Enkel deze naam moet voor Mozes voldoende zijn om naar de Farao te gaan en terug te gaan naar zijn eigen volk. God was er ook bij toen het volk verdrukt werd. Hij is de eeuwige, de onveranderlijke, vanaf het begin. Hij was er de afgelopen jaren ook bij in de verkondiging van het Woord. Een predikant is een voorbijganger en vertrekt naar een volgende gemeente. Maar God niet, Hij blijft. Mozes krijgt geen plan te horen voor de toekomst, maar hoort wel ‘Ik ben erbij’. En dat moet voldoende voor Mozes zijn en voldoende voor ons. Het telt niet wat wij denken en vinden, God zegt ‘Ik ben er bij’. Dat is de troost voor de gemeente Montfoort. Voor nu en voor de toekomst.

Na de afscheidspreek werd ds. Simons toegesproken door ouderling J. van ’t Hof namens de kerkenraad van de gemeente. Ds. Simons en zijn vrouw werden door de gemeente toegezongen met de woorden van Psalm 103:9 en 11. Ds. Simons is 14 juli bevestigd in de hervormde gemeente te Valburg-Homoet.